CÔNG TY TNHH SAO MÂY cam kết:

 

1, Chung sức xây dựng Công ty phát triển bền vững trên nguyên tắc

Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả.

2, Đảm bảo nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và sự phát triển của Công ty.

3, Thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. Chính sách chất lượng được truyền đạt, thấu hiểu trong toàn Công ty.

 

TP. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC

 (Đã Ký) 

Phan Thành Trung