Liên Hệ


Tên Công Ty
Tên Người Liên Hệ (*)
Số Điện Thoại (*)
Email (*)
Ghi Chú

Địa Chỉ: 65 Văn Cao, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điệnthoại: (+84) 08 3762 8836 Fax: 08 3762 8835

Website: www.saomay.vn

Email: saomay@saomay.vn in.saomay@gmail.com


Xưởng 1: 157 Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. Hô Chí Minh

Điệnthoại: (+84) 08 3762 8836

Fax: 08 3762 8835


Xưởng 2: 27 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Q. BìnhTân, TP. Hồ Chí Minh